Titlul proiectului: ANTREPRENORIATUL – POVESTE DE SUCCES PENTRU TINERI

Perioada de desfăşurare: 23 septembrie – 22 octombrie 2013

Locul de desfăşurare: sala de şedinţe a Primăriei Oraş Zimnicea, Teleorman

Participanţi/Beficiari: 50 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani din Zimnicea şi localităţile din împrejurimi care au fost recrutaţi pe baza CV-ului şi a interviului. Cei 50 de tineri selectaţi au fost împărţiţi în două grupe de lucru a câte 25 de participanti care au beneficiat de 2 module de training “ Iniţiere în antreprenoriat” şi “Planul de afaceri”, fiecare a câte trei zile de formare.

Obiectivul general al proiectului a fost: “Îmbunătăţirea  competitivităţii şi dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru tinerii din oraşul Zimnicea în vederea creşterii potenţialului antreprenorial prin facilitarea accesului la educaţia antreprenorială.” Ţinând cont de faptul că în şcoală se studiază disciplina “Educaţie antreprenorială” în clasa a X-a, o ora pe saptămână am considerat că nu este suficientă pentru formarea unor abilităţi antreprenoriale în rândul tinerilor şi de aceea am considerat necesară facilitarea accesului tinerilor la training-uri ce au ca temă antreprenoriatul realizând astfel obiectivul principal al proiectului.

Pentru cele două module de formare “Iniţiere în antreprenoriat” şi “Planul de afaceri” a fost propus un suport de curs ce a fost pus la dispoziţia cursanţilor în prima zi de formare. S-au putut familiariza cu termenii specifici educaţiei antreprenoriatului şi afacerilor în general dar şi cu elemente legate de legislaţia în vigoare în domeniu. Deasemeni tinerii au beneficiat de exerciţii de comunicare şi pentru a înţelege mai bine conceptele cheie cu care operează antreprenoriatul au făcut aplicaţii, jocuri de rol, simulări.

Temele abordate în training şi care se regăsesc în suportul de curs sunt:

 • Economia socială – definiţii;
 • Persoane fizice şi juridice;
 • Clasificarea activităţilor din economia naţională;
 • Codul activităţilor din economia naţională;
 • Societăţile comerciale;
 • Cum demarăm o afacere;
 • Noţiuni de bază despre IMM-uri;
 • Organizaţiile non –profit;
 • Contractul individual de muncă;
 • Afacerea – definiţie;
 • Calităţile unui antreprenor;
 • Leadership;
 • Stiluri manageriale;
 • Modele de decizie;
 • Managementul echipei;
 • Planul de afaceri;
 • Elemente de contabilitate şi de management financiar;
 • Bugetul de venituri şi de cheltuieli;
 • Marketing-ul;
 • Elemente de comunicare;
 • Plan de dezvoltare;

Prin noţiunile transmise în timpul training-ului s-au atins obiectivele specifice ale proiectului: îmbunătăţirea culturii antreprenoriale; dobândirea de cunoştinţe pentru antreprenoriat, prezentarea oportunităţilor existente în mediul de afaceri; consultanţă în iniţierea de afaceri; stimularea iniţiativei antreprenoriale şi a competitivităţii între tineri. Prin realizarea acestor obiective au fost dezvoltate competenţele antreprenoriale ale tinerilor participanţi şi a iniţiativelor de afaceri în rândul lor.

Desfăşurarea activităţilor proiectului în perioada menţionată a condus la următoarele rezultate: crearea echipei de implementare a proiectului; 50 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani care au fost informaţi despre oportunităţile oferite de participarea la training şi care pe baza CV-ului şi a interviului au constituit cele două grupe de formare. Tinerii sunt din Zimnicea şi din împrejurimi.

Un alt rezultat al proiectului îl reprezintă cei 50 de tineri informaţi şi care au fost abilitaţi în domeniul antreprenoriatului care pe baza cunoştinţelor asimilate despre modul de iniţiere a unei afaceri au fost capabili să elaboreze propriul plan de afaceri. Tinerii cunosc prevederile legislative în domeniul deschiderii unei firme precum şi paşii necesari pentru realizarea acesteia.

Pentru desfăşurarea activităţilor din proiect a fost constituită echipa de implementare alcătuită din manager de proiect şi doi coordonatori, câte unul pentru fiecare grupă.

Pentru promovarea proiectului în comunitate a fost realizat un afiş de prezentare (aflat în anexă la documentele justificative) care a fost afişat la avizierele informaţionale din oraş şi  a fost dat un comunicat de presă în presa locală.

Antreprenoriatul – poveste de succes pentru tineri