Scopul proiectului:

Proiectul propus a încurajat promovarea şi incluziunea socială a tinerilor proveniți din 12 comunități din mediul rural dezavantajate economic și cu locuitori de etmie rromă și 2 din mediul urban pentru tinerii cu deficiențe proveniți din mediul rural, oferind acestora posibilitatea de a contribui într-o manieră proprie şi personală la dezvoltarea individuală, la formarea şi dezvoltarea competenţelor de relaţionare la nivel de lucru în echipă al cărei scop comun este educaţia modernă, bazată pe identificarea şi exploatarea caracteristicilor şi abilităţilor personale ale individului, prin utilizarea de metode de lucru non-formale.

De aceea, „atragerea tinerilor din comunităţile implicate în proiect într-un set de activităţi practice/sesiuni de lucru, având ca scop rezolvarea problemelor și identificarea nevoilor de dezvoltare, activități bazate pe metode de educație non-formală care să conducă la promovarea unui sistem de valori sociale şi morale–condiţie esenţială a îmbunătăţirii comportamentului social şi care să favorizeze pasiunile şi opţiunile pentru cunoaşterea şi aprofundarea elementelor componente ale orizontului local” va fi o experiență pentru o altfel de învățare, o altfel de școală, în care activitățile practice din sesiunile de lucru propuse pe domenii tematice ale celor 4 metode de educație non-formală vor determina implicarea personală a tinerilor implicați, le va crește stima de sine și încrederea în potențialul propriu, plecând de la nevoile sociale ale acestora din perspectiva fenomenului de incluziune socială şi o inserţie corectă pe piaţa muncii.

Obiectivul general: Creşterea capacităţii de abordare a fenomenului de integrare socială și dezvoltarea personală a tinerilor care aparţin grupurilor dezavantajate și/sau aflate în situaţii de risc într-un mod inovator, folosind metode de educație nonformală în 14 comunități din mediul rural și urban din județul Teleorman, din perspectiva identificării problemelor și situațiilor de viață existente, a cunoașterii, aplicării și învățării în timp real, pe un segment de relaționare tineri/comunitatea locală/parteneri.

Activitățile derulate: iulie – octombrie 2017

A1 – La START! – şedinţa tehnică de organizare și management la care au participat 20 membri şi voluntari ai ONG solicitant (echipa de proiect – 14 experți), la sediul social al ONG din localitatea Frumoasa, are ca scop: realizarea graficului de activități, a structurii programului de întâlnire, a materialelor promoționale (vizibilitate proiect și pentru activitatea de lansare), dar și a modalității de abordare a localităților vizate în scopul alcătuirii grupului de tineri care au beneficiat de informare și mai apoi de învățare practică.

A2 – Activitatea de lansare a proiectului „Călătorie în lumea satului – campanii de informare și ateliere de lucru în manieră nonformala pentru tinerii din satele teleormănene” a fost organizată în sala Primăriei Alexandria, cu invitați câte 2 reprezentanți ai partenerilor (3 ONG–uri tematice din județ și primăria parteneră), reprezentanți ai celor 14 localități identificate cu comunități dezavantajate socio-economic și de etnie rromă, reprezentanți ai solicitantului și alți invitați. Conferința a fost organizată pentru un număr de 50 de persoane și a avut ca obiectiv informarea cu privire la scopul general al proiectului, obiectivele și activitățile propuse finalizate finaliza printr-o activitate stil atelier practic, organizată în 4 sesiuni de lucru corespunzătoare celor 4 metode de educație nonformală selectate care au fost aprofundate și exersate: cafeneaua publică, open-space, photovoice, storytelling.

A3 – Pregătiți lansarea pentru promovarea nonformalului! – şedinţă tehnică organizată pentru realizarea suportului informativ și teoretic (pliante) despre educația nonformală în general, despre obiectivele și modul de realizare a acesteia, cuprinzând metode de practică nonformală. S-a detaliat materialul informativ și exemple de scenarii pentru cele 4 metode de educație nonformală alese: cafeneaua publică, open-space, photovoice și storytelling.

A4 – întâlniri cu grupurile de tineri din localității selectate sub forma unor campanii de informare  cu tema „Educația nonformală – certitudine, experiență și aplicabilitate”, al cărui scop a fost prezentarea de informații (prezentări PPT și filmulețe documentare și educaționale referitoare la educația nonformală: terminologie, modalități de abordare, moduri de realizare, metode de practică ale nonformalului, exemplificarea celor 4 metode selectate pentru învățare și experimentare.

A5 – şedinţă tehnică organizată pentru realizarea suportului de lucru informativ și practic (scenarii) despre educația nonformală și metode de practică nonformală. S-a detaliat materialul cu exemple de scenarii pentru cele 4 metode de educație nonformală alese: cafeneaua publică, open-space, photovoice și storytelling, instrumentele de lucru care au fost necesare tinerilor în activitățile face to face din cadrul sesiunilor de lucru tematice ale atelierului practic.

A6 – Ateliere practice cu titulatura „Puterea nonformalului – învățare experențială în problematică reală” organizat în 4 sesiuni de lucru tematice corespunzătoare celor 4 metode de învățare nonformală selectate de personalul abilitat al asociației: cafeneaua publică, open-space, photovoice și storytelling. La ateliere au participat câte 4 tineri din fiecare localitate, câte 1 pentru fiecare metodă non-formală și un adult mentor al grupului de tineri, alături de 14 voluntari de la Primăria Oraș Zimnicea și 14 lucrători de tineret și formatori. Tinerii au fost mixați în 4 grupuri date de existența celor 4 metode, iar metodele (cafeneaua publică, open-space, photovoice, storytelling) plimbându-se pe la fiecare grup, astfel încât toți au identificat probleme și au încercat rezolvarea lor, au prezentat probleme și situații de viață reale folosind în mod particularizat toate cele 4 metode.

Argument – concluzie:

Putem argumenta abordarea temei proiectului propus plecând de la datele cercetării realizate conform statisticilor prezentate mai sus şi luând în considerare obiectivele specificate în Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2015-2020, şi anume că: „Educaţia non-formală în România reprezintă atât o oportunitate de compensare a deficitelor acumulate în sectorul formal, privind calitatea învăţământului și capitalul educaţional, și de creștere a competențelor profesionale și a incluziunii sociale, cât și o modalitate de schimbare a percepţiei asupra educaţiei, de la înţelegerea ei ca o etapă în dezvoltarea iniţială a indivizilor la promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii. Strategia își propune să conducă la îmbunătățirea ofertei de educaţie nonformală, scăzută în prezent, dar și la creșterea interesului populaţiei (și în mod special al tinerilor) pentru această arie a învăţării.

În acest context, proiectul „Călătorie în lumea satului – campanii de informare și ateliere de lucru în manieră nonformala pentru tinerii din satele teleormănene” oferă această alternativă de învăţare non-formală, fiind în acelaşi timp şi un exemplu de bună practică pentru alte instituţii şi organizații furnizoare de educaţie.

„Călătorie în lumea satului – campanii de informare și ateliere de lucru în manieră nonformală pentru tinerii din satele teleormănene”, iulie-octombrie 2017 (finanțat DJST)

„Călătorie în lumea satului – campanii de informare și ateliere de lucru în manieră nonformală pentru tinerii din satele teleormănene”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.