„Să învățăm să ne cunoaștem, să ne cunoaștem învățând”, august-noiembrie 2016 (finanțat MTS)

Problematica: Copiii şi tinerii din grupul ţintă sunt proveniţi din comunități dezavantajate,se află în situații de risc din perspectiva incluziunii sociale și inserției pe piața muncii. Segmentul de vârstă căruia se adresează formarea este cuprins între 14-18 ani și respectiv un procent de 25 % de tineri peste 18 ani, toți însă făcând parte din categoria tinerilor cu oportunități reduse, proveniți din medii sociale dezavantajate și expuși unor situații de risc. Au fost incluși în grupa de formare Alexandria copii și tineri care sunt elevi ai Centrului Școlar de Educație Incluzivă, diagnosticați cu deficiențe moderate și grave, atât din domeniul de boli mentale cât și asociate cu deficiențe locomotorii și deficit de atenție.

Relevanţa proiectului este oferită de viziunea pe care acesta o oferă asupra conceptului de implicare socială în comunitate şi de susţinere a dezvoltării personale a individului, condiţie esenţială pentru integrare în societate şi pentru promovarea valorilor de orice tip.

Proiectul propus „Să învățăm să ne cunoaștem, să ne cunoaștem învățând!” a avut ca scop identificarea şi promovarea unui set de valori sociale (cognitive, de comunicare şi relaţionare, pentru viaţa cotidiană, autocunoaştere şi gestionarea emoţiilor, integrare socială, profesională şi implicare civică, luarea deciziilor şi rezolvarea problemelor) care au fost dezvoltate în orașele Alexandria și Zimnicea și în comunităţi rurale din aceste două zone prin implicarea organizaţiilor non-guvernamentale în sprijinirea procesului de dezvoltare personală a copiilor şi tinerilor, în domeniul abilităţilor de viaţă, asigurând incluziunea socială a acestora.

De aceea, „atragerea copiilor şi tinerilor din comunităţile implicate în proiect într-un set de activităţi care să conducă la promovarea unui sistem de valori sociale şi morale–condiţie esenţială a îmbunătăţirii comportamentului social şi care să favorizeze pasiunile şi opţiunile pentru cunoaşterea şi aprofundarea elementelor componente ale orizontului local”, sesiunile de formare propuse pe domenii tematice vor determina dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii şi tineri, plecând de la nevoile sociale ale acestora din perspectiva fenomenului de incluziune socială şi o inserţie corectă pe piaţa muncii.

Să învătăm să ne cunoastem, să ne cunoastem învătând!