1. TITLUL PROIECTULUI:

„Trăiești și înveți în stil și spațiu european?… – Gândește la fel pentru tine și viitorul tău!”

 1. Data organizării proiectului:

5-6 MAI 2016

 1. Obiectivele proiectului *

Ce ţi-ai propus să atingi prin această activitate?

 • înțelegerea/însușirea valorilor/principiilor UE cu rol în stimularea interesului tinerilor din Teleorman asupra cunoașterii;
 • identificarea modalităților concrete/creative de implicare în comunități
 1. Descrierea activității *

Ce se va întâmpla pe parcursul activității? (cum se vor desfășura în timp activitățile de pregătire, implementare și evaluare)

Pregătire: acțiuni de informare, vizite și întâlniri în licee pentru reprezentanți CȘE și la CJE Teleorman; realizarea afișelor de promovare pentru afișarea lor în licee și pe pagina de facebook creată pentru eveniment;

Implementare/Repartizarea temelor de dezbatere:

Ziua 1: ce înseamnă UE; rolul și activitatea instituțiilor europene; valorile pe care se bazează UE

Ziua 2: oportunitățile și beneficiile UE; cum poți beneficia de avantajele pe care ți le oferă? cum pot fi transpuse avantajele în viitorul fiecărui tânăr?;

Agenda acțiunii va cuprinde: discuții în plen, exerciții aplicative, fișe de lucru, chestionare, dezbateri pe grupuri de 6-7 persoane (analiza +_ a sistemului de educație din Romania versus alte țări europene), mozaicul, rapoarte de grup, eseul de 5 minute:… cum și unde mă vad peste 10 ani (studii, profesie, familie, domiciliu, carieră, etc.), joc de rol, etc.

Evaluare: chestionare de feedback/satisfacție, propuneri pentru acțiuni de diseminare la nivelul liceelor din care provin, cluburi de dezbatere pe tema democrației europene, scrierea unor draft-uri de proiect (schițe) pentru cetățenie activă, pentru promovarea valorilor europene (concurs de prezentare mini-proiecte) etc.

 1. Informare și promovare *

Cui se vor adresa activitățile și cum intenționezi să inviți publicul tău țintă să participe la activitatea pe care o vei organiza?

Publicul țintă:

 • 40 de liceeni din Alexandria, Turnu Măgurele, Videle, Zimnicea, Roșiorii de Vede, câte 8 elevi reprezentativi din cele 5 orașe ale județului;
 • 10 reprezentanți ai CJE Teleorman
 • Invitarea acestora la acțiune va fi realizată prin on-line, pe rețeaua facebook creată pentru eveniment (înscriere pe portal prin scrierea unui mesaj de intenție de participare la acțiune), dar și prin discuții face-to-face cu președinții CȘE din fiecare liceu.
 • Pentru reprezentanții CJE Teleorman, va fi adresată o invitație oficială din partea ONG-ului APCE și se va discuta în prealabil despre intenția de realizare a acțiunii cu profesorul coordonator al consiliului județean al elevilor.
 1. Resursele proiectului *

De ce resurse ai nevoie ca activitatea să aibă loc? (resurse umane, materiale, financiare, comunicaționale)

Resurse umane: profesor coordonator CJE Teleorman, 2 profesori consilieri din liceele din județ, 3 tineri din cluburile Debate, 3 membri voluntari ONG APCE

Resurse materiale: aparatura media și materiale de birotică, flipchart, panouri de plută

Mijloace și instrumente necesare activităților: materialele de informare și promovare oferite de Biroul de Informare al Parlamentului European în România; prezentarea sistemului de educație în diferite țări din Europa

Resurse financiare: 300 de lei, contribuție Asociația APCE Frumoasa, Teleorman

Resurse comunicaționale:

 • comunicare off-line, la nivelul comunităților din Teleorman, pe posturile locale de televiziune, anunț în presa locală scrisă, afișe la parteneri și în liceele de unde vor fi recrutați elevii;
 • comunicare online, Facebook sau alte rețele, în vederea asigurării unui număr cât mai mare de potențiali participanți la eveniment.
 1. Resursele proiectului (procurare) *

Cum vei face rost de resursele necesare? (care sunt resursele proprii, care sunt cele atrase)

Resurse proprii: membri fondatori și voluntari ai Asociației APCE Frumoasa, Teleorman, echipamente electronice, media, de proiectare, prezentare, imprimantă, aparat foto, materiale și obiecte birotică

Resurse atrase:

 • un procent de contribuții din 2% pentru asociație, suma de 300 de lei care va fi folosită pentru achiziționarea materialelor care sunt necesare desfășurării în bune condiții ale evenimentului: mape, ecusoane, coli pentru tipărirea afișelor de promovare și ale pliantelor de prezentare ale acțiunii, cartoane, hârtie colorată, etc.
 • alte instituții locale cu finanțări/sponsorizări pentru organizarea evenimentului.
 1. Evaluarea proiectului *

Cum îţi vei da seama dacă ţi-ai atins țintele?

Obținerea setului de rezultate propuse:

 • postere cu profilul elevului european de azi, studentului european de mâine, cetățeanului european în general;
 • galerie foto de la activități;
 • video personale de prezentare pentru eseul: eu peste 10 ani;
 • filmulețe cu prezentările de grup (fiecare liceu/fiecare grup de lucru pe secțiunile propuse în activitățile seminarului);
 • idei/schițe de proiecte cu tematică de promovare a valorilor UE și a conceptelor de democrație și toleranță europeană.