Justificare – problema identificată:

Copiii şi tinerii din grupul ţintă al proiectului - proveniţi din familii dezorganizate şi defavorizate socio-economic, beneficiare de ajutor social şi alocaţie complementară, în care veniturile sunt precare, la limita subzistenţei, familii în care accentul nu a fost pus pe favorizarea frecventării cursurilor şcolare şi a dezvoltării personale a individului, familii în care climatul afectiv lipseşte de cele mai multe ori, unde nu există posibilitatea exersării şi dezvoltării abilităţilor pe care aceştia le deţin. În funcţie de abilităţile identificate (sociale, de comunicare, de relaţionare interpersonală, culturale, artistice) copiii şi tinerii selectaţi au fost constituiți în grupe care au activat ca nişte ateliere tematice, urmărindu-se o continuă exersare a acestor abilităţi.

Activităţi principale:

A 1.  „Ne cunoaştem copiii?”

Activitatea a presupus o acţiune de debut la nivelul proiectului, iniţială şi de promovare a acestuia. A fost realizată o întâlnire comună la nivelul comunităţilor vizate, cu reprezentanţi ai acestor comunităţi, ai factorilor de decizie locali şi ai tuturor instituţiilor care ar putea fi implicate în rezolvarea problemei de fond, generatoare de proiect.

A 2.  „Ei vor fi beneficiarii noştri”

Activitatea a reprezentat un focus grup care s-a realizat cu scopul selectării unui număr de 48 de copii şi tineri din cele trei comunităţi vizate. Numărul propus inițial a fost depășit, la activitățile proiectului participând în final un număr de 56 de tineri, dornici să-şi exploateze abilităţile care le-au fost identificate şi care au avut dorinţa să se dezvolte personal în aria personală de interes.

Criteriile de selecţie folosite au avut în vedere capacitatea persoanelor din grupul ţintă de a stabili relaţii interumane, de a comunica, de a dovedi abilităţi artistice şi culturale, precum şi social-comunitare.

A 3.  „Domeniul meu de interes este…”

Membrii APCE Frumoasa prin persoanele resursă au identificat aptitudinile copiilor şi tinerilor din cele trei comunităţi, realizând repartizarea acestora pe trei domenii de interes: abilităţi sociale şi de comunicare, abilităţi artistice şi abilităţi culturale. În cadrul acestei activităţi de repartizare în grupurile de lucru corespunzătoare celor trei domenii de interes identificate şi subordonate tematicii proiectului, s-a realizat şi un aşa-zis „interviu”, precum şi completarea unei fişe personale de identificare a caracteristicilor personale şi a abilităţilor practice pentru fiecare dintre tinerii identificaţi, pentru o repartizare corectă a acestora în cadrul celor trei grupuri ce au funcţionat în cadrul proiectului, ţinând cont de trăsăturile individuale şi de abilităţile pe care le deţin sau care pot fi dezvoltate în urma activităţilor din atelierele tematice realizate.

A 4.  „Calea pentru asigurarea reuşitei şi a succesului”

A fost analizată structura proiectului şi în funcţie de acţiunile care au fost întreprinse, membrii echipei de proiect au realizat un plan de lucru, o schemă temporală pentru planificarea activităţilor, toate structurate pe cele trei componente care definesc abilităţile identificate şi selectate pentru a fi dezvoltate.

Cu acest scop, au fost întocmite fişe de lucru cu texte, exerciţii de comunicare, fişe de observaţii, jocuri de rol, studii de caz, modele pentru activităţile artistice, negative, mixaje sonore pentru exersare abilităţilor de mişcare – dans (abilităţi culturale), etc.

A 5. „Achiziţionare de lucrări, servicii şi consumabile”

În cadrul acestei activităţi au fost achiziţionate materiale consumabile, produse şi servicii necesare desfăşurării în condiţii optime a proiectului, de arhivare a evenimentelor organizate, respectând legislaţia în vigoare de specialitate. Au fost achiziţionate: casete video cu înregistrări, materiale şi consumabile necesare proiectului (DVD-uri, CD-uri, coli pentru flipchart, carioca, markere, sticlă pentru desen, acuarele, pensule, etc.). Au fost  achiziţionate un număr de 20 costume populare (8 costume pentru băieţi cu accesorii pentru teatru nescris „Curcanii” şi pentru „Căluş” şi 12 costume pentru fete cu accesorii pentru „Drăgaică” şi „Lazăriţă”).

 

A 6.  „Talent, dorinţă, împlinire”

Copiii şi tinerii care au participat la domeniul de abilitare în domeniul cultural au fost implicaţi în procesul de cunoaştere a cutumelor locale şi utilizând instrumente specifice, au exersat şi realizat dramatizări ale acestora punându-le în scenă pe cele mai reprezentative: „Drăgaica”, „Căluşul”, „Curcanii”, „Lazăriţa”. S-a completat atelierul cultural prin şedinţe tematice de pregătire pentru suită de dansuri populare reprezentative zonei, dansuri care au fost şi prezentate în spectacolul final.

Copiii şi tinerii care au participat la atelierul de abilitare în domeniul artistic au realizat cu ajutorul modelelor puse la dispoziţie, a prezentărilor făcute de persoane abilitate în domeniu care au prestat ca voluntari în cadrul proiectului, dar şi a cunoştinţelor pe care le deţin în ceea ce priveşte educaţia moral-religioasă portrete ale sfinţilor, icoane, desene care reprezintă scene biblice.

Plecând de la moștenirea culturală/meșteșugărească, transpusă în îndeletnicirile locuitorilor din comunitatea Năsturelu și un cartier al orașului Zimnicea de tăietori și cioplitori în lemn, în cadrul atelierului de abilitare în domeniul artistic au fost realizate în cadrul unor ședințe de lucru păpuşi artizanale pe suport schelet linguri de lemn, produse de meşterii populari din comunitatea de rudari. Produsele atelierului au fost expuse tot în expoziţia realizată cu ocazia finalizării proiectului.

Activităţile desfăşurate de participanţii la atelierul de abilitare în domeniul social au urmărit favorizarea unei bune comunicări şi relaţionări, determinând formarea unui comportament asertiv şi activ la nivelul comunităţii. Accentul a fost pus pe necesitatea desfăşurării acţiunilor de voluntariat şi de implicare responsabilă în viaţa socială. Toate activităţile din cadrul atelierului de comunicare au presupus multe exerciţii de autocunoaştere şi dezvoltare personală, jocuri de rol, exerciţii simulative pentru exercitarea unui rol la un moment dat şi într-o situaţie dată.

A 7. „Rezultate şi evaluare – conferinţa finală de proiect”

Activitatea a fost concepută ca un punct final al proiectului, ca o activitate festivă. Membrii echipei de proiectau diseminat rezultatele proiectului şi la nivelul media locală şi regională, atât pentru presa scrisă, cât şi pentru tv, radio local.

A avut loc un spectacol susţinut de grupul de lucru pe abilităţi culturale creat în cadrul proiectului, spectacol care a fost organizat în incinta Liceului Teoretic Zimnicea, având în vedere condiţiile atmosferice neprielnice pentru desfăşurarea lui în aer liber.

Participanţii au putut admira lucrările realizate de copii şi tinerii cu abilităţi artistice organizate într-o expoziţie cu un titlu sugestiv „Icoane – Mărturii de credinţă” și obiectele cioplite în lemn şi decorate apoi artistic „Păpuşi cu chip de poveste”.

„Vreau să ştiu! Cum să fiu ?!?...”, finantare MTS, A.P.C.E. beneficiar, august-noiembrie 2014;

Vreau să ştiu! Cum să fiu ?!?...